คำถาม : น้ำมันจากกานพลู
  • ขอรบกวนถามการสกัดน้ำมันจากกานพลูด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ
  • จากคุณ : Uraiwan
  • Date : 28/10/2554 18:54:00
คำตอบ : โดยทั่วไปการสกัดนน้ำมันหอมระเหยจะมีอยู่ 5 วิธีคือ การกลั่น (distillation) การสกัดด้วยน้ำมันสัตว์ การสกัดด้วยสารเคมี การคั้นหรือบีบ และการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว วิธีที่นิยมใช้ในการสกัด น้ำมันหอมระเหยจากกานพลู จะเป็นวิธีการสกัดแบบการกลั่นโดยใช้ไอน้ำ (steam distillation) โดยจะใช้ส่วนของดอกกานพลูที่ตูมและทำให้แห้งแล้วมาบดให้เป็นผงละเอียดแล้วเติมน้ำลงไป นำไปสกัดด้วย การกลั่นไอน้ำ จากนั้นสกัดแยกน้ำมันกานพลูกับน้ำด้วย dichloromethane แล้วระเหยเอา dichloromethane ออก ก็จะได้น้ำมันกานพลู มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองปน น้ำตาลอ่อน มีกลิ่นเฉพาะตัว ทั้งนี้ ขนาดและปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องมือที่ใช้กลั่น ปัจจุบันวิธีที่ดีที่สุดในการสกัดน้ำมันดอกกานพลูคือ การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (supercritical carbon dioxide) แต่วิธีนี้จะมีต้นทุนการผลิตที่สูง