คำถาม : แก้พิษ ขับสารปรอท
  • อยากทราบว่าสมุนไพรตัวไหน แก้พิษ ขับพิษสารปรอทออกจากร่างกายได้บ้าง ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : auei_ou
  • Date : 14/10/2554 17:59:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยทางคลินิคเกี่ยวกับฤทธิ์ขับสารพิษพวกโลหะหนักของสมุนไพร พบเพียงรายงายการวิยจัยในสัตว์ทดลองว่ากระเทียมมีฤทธิ์ในการขับปรอทออกจากร่างกายของหนูแรท โดยให้ในรูปแบบของสารสกัดเอทานอลและน้ำ