คำถาม : รางจืด
  • ไม่ควรทานรางจืดคู่กับยาบำรุงตัวอื่นใช่หรือไม่
  • จากคุณ : -
  • Date : 7/10/2554 16:30:00
คำตอบ : เนื่องด้วยรางจืดมีสรรพคุณที่ช่วยในการขับพิษ จึงมีผู้ที่ดื่มน้ำรางจืดแนะนำไว้ว่าไม่ควรรับประ ทานร่วมกันกับยาหรือสมุนไพรชนิดอื่นเพราะอาจขับตัวยาออกไปด้วย ส่งผลให้ยาหรือสมุนไพรที่รับประทานเข้าไปออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม สามารถดื่มน้ำรางจืดร่วมกับยาชนิดอื่นได้ แต่ควรดื่มน้ำรางจืดห่างจากการรับประทานนยาตามปกติ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง