คำถาม : ทานสมุนไพรเป็นอาหาร
  • ได้ซื้อสมุนไพรมาปลูกในกระถาง เช่น รางจืด ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอนตัวผู้ ใบบัวบก แป๊ะตำปึง อยากทราบว่าสามารถทานใบสดๆ ไปพร้อมๆ กับการทานอาหาร เช่น ลวกจิ้มกับน้ำพริก เป็นประจำทุกวัน ได้หรือไม่ จะเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ เช่น รางจืด ถ้าทานแล้วจะไปรบกวนการทานแคปซูลขมิ้นชัน หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : noijaiya1993
  • Date : 7/10/2554 16:28:00
คำตอบ : พืชผักสมุนไพรสามารถรับประทานสดเป็นอาหารได้ตามความนิยมของผู้บริโภค แต่ควรมีการสลับสับเปลี่ยนชนิดของสมุนไพร ไม่ควรรับประทานชนิดเดิมซ้ำๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาพัก และขับสารจากพืชชนิดนั้นๆ
               ส่วนการรับประทานรางจืดร่วมกับแคปซูลขมิ้นชัน ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่ารางจืดจะไปเสริมหรือหักล้างสรรพคุณของยาหรือสมุนไพรชนิดใด แต่ในการดื่มชาชงหรือน้ำรางจืดมีผู้แนะนำไว้ว่า ไม่ควรรับประทานร่วมกันกับยาหรือสมุนไพรชนิดอื่น เนื่องด้วยสรรพคุณที่ช่วยในการขับพิษของรางจืดอาจขับตัวยาออกไปด้วย จึงส่งผลให้ยาหรือสมุนไพรที่รับประทานเข้าไปออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการดื่มน้ำรางจืด โดยที่ต้องมีการใช้ยาหรือรับประทานอาหารเสริมต่างๆ เป็นประจำ ควรดื่มน้ำรางจืดห่างจากการรับประทานนยาตามปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมง