คำถาม : เถาวัลย์เปรียง
  • ผมเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม +กระดูกสันหลังเสื่อม ปกติจะกินยาแผนปัจจุบัน (mobic) ตามคำแนะนำของแพทย์ แต่จะกินเฉพาะตอนปวดจนทนไม่ไหวเท่านั้นเนื่องจากเป็นไวรัสตับอักเสบบีด้วย หากผมจะกินเถาวัลย์เปรียงชนิดแคบซูลแทนเพื่อรักษา มิใช่เพื่อแก้ปวดอย่างเดียว ผมจะกินทุกวันตามข้างกล่องได้หรือไม่ครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ
  • จากคุณ : kobkoo114
  • Date : 26/8/2554 15:14:00
คำตอบ : มีการศึกษาทางคลินิคพบว่าเมื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการข้อเสื่อมให้รับประทานแคปซูลเถาวัลย์เปรียงขนาด 400 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ เทียบกับยจานาโพรโซน และผู้ป่วยที่มีอาการปวดส่วนหลัง ให้รับประทานแคปซูลเถาวัลย์เปรียง ขนาด 200 มก. วันละ 3 ครั้ง นาน 7 วัน เทียบกับการใช้ยาไดโคลฟีแนค พบว่าแคปซูลเถาวัลย์เปรียงสามารถรักษาอาการปวดและอักเสบได้เทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรืออาการพิษตลอดระยะการทดลอง ดังนั้นหากคุณต้องการรับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อนั้นสามารถรับประทานได้ แต่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นเวลานานๆ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาพิษเรื้อรังของการรับประทานเถาวัลย์เปรียง อีกทั้งคุณมีอาการของโรคตับอักเสบซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีผลต่อตับ จึงยังไม่อยากแนะนำให้ใช้สมุนไพรมากนัก และหากต้องการใช้ยาสมุนไพรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ค่ะ