คำถาม : หญ้าเจ้าชู้
  • อยากรูว่าหญ้าเจ้าชู้มีประโยชน์อะไรบ้างค่ะ
    และเราสามารถศึกษาอะไรจากหญ้าเจ้าชู้ได้บ้าง

  • จากคุณ : chatuploy
  • Date : 26/8/2554 14:35:00
คำตอบ : จากการสืบค้นสรรพคุณแผนโบราณ ยังไม่พบสรรพคุณของหญ้าเจ้าชู้ในการใช้เป็นสมุนไพรเดี่ยว มีรายงานทางเภสัชวิทยาพบว่ามีฤทธิ์ขับปัสสาวะ และพบสารเคมีชื่อ Aciculatin ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งผิวหนัง การศึกษาประโยชน์จากเจ้าชู้นั้นขึ้นอยู่กับว่าสนใจในด้านใด เพราะในปัจจุบันข้อมูลมีค่อนข้างน้อย ทั้งในด้านสารเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาค่ะ