คำถาม : ตะไคร้หอม
  • ทำไมตะไคร้หอมถึงไม่นำมารับประทานกันครับ แล้วถ้าจะนำมารับประทานจะทำได้มั้ย
    แล้วถ้าไม่ได้เพราะอะไร มีสารอะไรถึงทำให้รับประทานไม่ได้ แล้วมันมีข้อแตกต่างกับตะไคร้ที่ใช้ทำแกงยังไง

  • จากคุณ : Narakisang
  • Date : 11/8/2554 14:51:00
คำตอบ : ตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus  Rendle) และตะไคร้ (Cymbopogon citratus  Stapf) เป็นพืชในสกุลเดียวกัน ลักษณะภายนอกมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ ตะไคร้แกงลำต้นเทียมจะเป็นสีขาวหรือเขียวอ่อน ใบแข็ง สากกว่า ส่วนตะไคร้หอมมีกลิ่นบริเวณลำต้นเทียม (กอ) ของตะไคร้หอมจะเป็นม่วงแดง ใบยาว เรียว แผ่นใบอ่อนกว่าตะไคร้ และมีกลิ่นฉุนกว่ามาก อีกทั้งตามตำรายาไทย มีสรรพคุณกระตุ้นมดลูกบีบตัว ขับระดู ยับยั้งการผังตัวของตัวอ่อน จึงอาจเป็นเหตุให้คนไม่นิยมนำมารับประทานหรือนำมาใช้เป็นอาหาร ในตะไคร้หอมและตะไคร้พบองค์ประกอบทางเคมีคล้ายกัน เช่น citronellal, borneol, camphene, dipentenre, eugenol เป็นต้น แต่พบในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้ตะไคร้ทั้งสองชนิดมีกลิ่นแตกต่างกัน รายละเอียดของสารเคมีมีค่อนข้างมาก สามารถมาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานค่ะ