คำถาม : ลูกยอป่า(อุ้มลูกดูหนัง)
  • มีสรรพคุณช่วยมดลูกเข้าอู่กระชับมดลูกจริงหรือไม่ มีสมุนไพรใดดูแลมดลูกบ้าง
  • จากคุณ : ulimaroon
  • Date : 11/8/2554 14:48:00
คำตอบ : ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลของพืชต้นนี้ จึงไม่ทราบว่ามีสรรพคุณช่วยให้มดลุกเข้าอู่ได้จริงหรือไม่มี แต่จากการค้นข้อมูลจากเวบของสถาบันการแพทย์แผนไทย ระบุว่า ต้นอุ้มลูกดูหนัง เป็นชื่อพ้องของต้นยอป่า (Morinda coreia  Ham) แก่นมีรสขมร้อน ช่วยขับเลือด ขับน้ำคาวปลาให้แห้ง ป้องกันสันนิบาตหน้าเพลิงขับ และฟอกโลหิตระดู แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ ขับผายลม ขับน้ำคาวปลาให้แห้ง ขับฟอกโลหิตระดู แก้จุกเสียด สมุนไพรอื่นที่มีสรรพคุณแผนโบราณว่าช่วยดูแลมดลูก เช่น กวาวเครือ ว่านชักมดลูก เป็นต้น

ขอมูลอ้างอิง : เวบไซต์สถาบันการแพทย์แผนไทย http://ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/direct_tree/directtree02.htm