คำถาม : ถั่วขาวลดหน้าท้อง
  • ถั่วขาวลดหน้าท้องจริงหรือ
  • จากคุณ : mona_jd26
  • Date : 11/8/2554 14:36:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัยทางคลินิกในการลดน้ำหนักของศึกษาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยสารสกัดจากถั่วขาวมีทั้งข้อมูลที่ได้ผลและไม่ได้ผล ขัดแย้งกันอยู่ จึงยังไม่สามารถสรุปผลได้ว่าถั่วขาวช่วยลดน้ำหนักหรือลดหน้าท้องได้หรือไม่ การลดความอ้วนนั้นต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและการเลือกรับประทานอาหารที่ดี หลีกเลี่ยงการทานอาหารทีมีไขมันสูง และอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลมากเกินไป ก็จะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลดียิ่งขึ้น