คำถาม : การ redissolved สารสกัดสมุนไพรค่ะ
  • อยากทราบว่า สารสกัดพืช 5 g ใน 80 % ethanol ปริมาตร 100 ml กรองแล้วได้ปริมาตร 80 ml และระเหยแห้งแล้ว นำไป redissolved ด้วย methanol 100 % ในปริมาตร 5 ml ได้รึเปล่าค่ะหรือต้องใช้ละลายมากกว่านี้ ( เพื่อเป็น stock standard ไว้เจือจางฉีดเข้าเครื่อง GC หรือ HPLC) ค่ะ
  • จากคุณ : numamkamdang
  • Date : 5/8/2554 15:58:00
คำตอบ : หากต้องการ redissolved ด้วย methanol 100% ใน 5 ml ก็ให้ดูว่าสารสกัดของคุณละลายได้ใน methanol หรือไม่ (ได้สารละลายใสไม่มีตะกอน) แล้วคำนวณความเข้มข้น แล้วทดสอบลองฉีด HPLC ดูว่าสารที่คุณสนใจให้ peak สูงหรือไม่ หากฉีดแล้วให้ peak สูงเกินไปก็อาจต้อง dilute ให้ความเข้มข้นน้อยลง แต่ถ้าให้ peak เตี้ยเกินไปก็ต้องปรับเพิ่มความเข้มข้นค่ะ