คำถาม : การใช้รางจืด
  • 1. ไปซื้อชาชงรางจืดที่ รพ.ประจำอำเภอ จนท.แนะนำว่า ในช่วงที่ดื่มชาชงรางจืดไม่ควรทานสมุนไพรชนิดอื่น หรือยาแผนปัจจุบัน เพราะรางจืดจะไปถอนสรรพคุณ หรือขับสารที่เป็นตัวยาออกจากร่างกาย และแนะนำว่าให้ดื่มชาชงรางจืดติดต่อกันประมาณ 5-7 วัน โดยยังไม่ต้องทานสมุนไพร หรือยาชนิดอื่น หลังจากนั้นให้หยุดทานรางจืด แล้วทานสมุนไพร/ยา ตามปกติ
                   2. การนำพืชสมุนไพรมาหั่นแล้วตากแดดให้แห้ง ปั่นบรรจุแค็ปซูลทาน ทำได้ไหมครับ

  • จากคุณ : tanawin
  • Date : 5/8/2554 15:56:00
คำตอบ : 1. ในปัจจุบันยังไม่รายงานว่ารางจืดจะไปเสริมหรือหักล้างสรรพคุณของยาหรือสมุนไพรชนิดใด แต่ด้วยสรรพคุณของรางจืดที่ช่วยขับสารพิษ จึงมีผู้แนะนำว่าไม่ควรรับประทานร่วมกัน เนื่องจากรางจืดอาจขับตัวยาออกไปด้วย จึงส่งผลให้ยาหรือสมุนไพรที่รับประทานเข้าไปออกท์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นหากต้องการดื่มรางจืด โดยที่ต้องมีการใช้ยาหรือรับประทานอาหารเสริมต่างๆ เป็นประจำ แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาตามปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
               2. การนำพืชสมุนไพรมาหั่นแล้วตากแดดให้แห้ง ปั่นบรรจุแคปซูลเองสามารถทำได้ แต่ควรระมัดระวังในเรื่องความชื้นและเชื้อราของวัตถุดิบ ในการเตรียมวัตถุดิบนั้น ควรนำล้างน้ำ ทำความสะอาด ก่อนนำไปตากแดดหรืออบในตู้อบจนแห้งสนิท จากนั้นจึงนำไปบดเพื่อบรรจุในแคปซูล และควรเก็บรักษาแคปซูลไว้ในที่มีความความชื้นต่ำ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราค่ะ