คำถาม : ลูกใต้ใบ, มะขามป้อม, ชะเอมเทศ, มะแว้งต้น มีสรรพคุณ
  • ลูกใต้ใบ, มะขามป้อม, ชะเอมเทศ, มะแว้งต้น มีสรรพคุณอย่างไร มีโทษหรือไม่ ผมมีไข้ และไอ จึงใช้ลูกใต้ใบชงกับน้ำร้อนดื่ม และอมยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของ มะขามป้อม, ชะเอมเทศ, มะแว้งต้น (ผมมีโรคประจำตัว คือ ไตเสื่อม) จึงไม่กล้ากินยาแก้ไอ และแก้ไข ของแผนปัจจุบัน
  • จากคุณ : somporn
  • Date : 5/8/2554 15:47:00
คำตอบ : ลูกใต้ใบมีสรรพคุณ แก้ไข้หวัด แก้ท้องเสีย แก้บวม แก้ปัสสาวะขัด แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน แก้ไข้ แก้ไอ ส่วนมะขามป้อม ชะเอมเทศ และมะแว้งต้น ทั้งสามต้นนี้มีสรรพคุณพื้นบ้านใช้แก้ไข้ กระหายน้ำ ขับเสมหะ แก้ไอ และทำให้ชุ่มคอ
               จากการศึกษาความเป็นพิษของสมุนไพรทั้ง 4 ต้น พบว่ามีความเป็นพิษน้อยมาก และพบเพียงรายงานในสัตว์ทดลอง ลูกใต้ใบ: เมื่อให้กระต่ายกินผงลูกใต้ใบขนาด 10 ก./กก. นานติดต่อกัน 30 วัน ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษหรือส่งผลต่อค่าชีวเคมีใดๆ ในเลือด มะแว้ง: เมื่อฉีดสารสกัด glycoside ของมะแว้งต้นขนาด 108.7 มล./กก. ความเข้มข้น 10% เข้าใต้ผิวหนังหนูเม้าส์ พบว่าทำให้เกิดอาการชัก แต่เมื่อให้สารสกัดด้วยอัลกอฮอล์และน้ำ (1:1) ไม่พบพิษใดๆ ไม่ว่าจะให้ด้วยวิธีการป้อนหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ชะเอมเทศ: เมื่อป้อนสารสกัดน้ำขนาด 2000 มก./กก. ให้แก่หนูแรทเพศผู้และเพศเมีย นาน 20 วันไม่พบอาการความเป็นพิษ และไม่มีผลต่อการตั้งครรภ์และทารกของหนูแรทเพศเมีย แต่มีรายงานว่าควรระมัดระวังการรับประทานชะเอมเทศในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง หรือมีภาวะโพแทสเซียมต่ำ และมีคำเตือนว่าไม่ควรใช้ชะเอมเทศในขนาดที่มากกว่า 50 ก./วัน เกินกว่า 6 สัปดาห์ มะขามป้อม: ในการศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน ในหนูแรทที่สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมขนาด 5 ก./กก. ไม่พบพิษใดๆ และไม่พบพิษแบบเรื้องรัง โดยให้หนูแรทกินสารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมขนาด 300, 600 และ 1200 มก/กก.น้ำหนักตัว
               แต่อย่างไรก็ตามหากคุณมีอาการของโรคไตเสื่อม ควรปรึกษาแพทย์หรือแจ้งให้แพทย์ประจำตัวทราบก่อนรับประทานสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่จะส่งผลส่วนใหญ่จะมีผลต่อตับและไต รวมถึงอาจมีผลต่อระบบการขับของเสียออกจากไตได้ค่ะ