คำถาม : ตะขบ
  • 1.สารต้านอนุมูลอิสระในตะขบมีอะไรบ้าง
    2.ในตะขบมีสารออกฤทธิ์ชนิดใด
    3.ตะขบเป็นสมุนไพรหรือผลไม้ (ขอบคุณครับ)

  • จากคุณ : witthawat02
  • Date : 5/8/2554 15:43:00
คำตอบ : 1-2. ตะขบในฐานข้อมูลของสำนักงานฯ มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ ตะขบฝรั่ง (Muntingia calabura  L.) ตะขบไทย (Flacourtia rukam  Zoll. & Moritzi) และตะขบป่า (Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.) เนื่องจากพืชทั้ง 3 ชนิดนี้ต่างสกุล ต่างวงค์กัน และลักษณะทางพฤกษศาสตร์มีความแตกต่างกัน รบกวนระบุชนิดหรือวิทยาศาสตร์ของต้นตะขบที่ต้องการมาอีกครั้ง เพราะทั้งตะขบ 3 ชนิดนี้อาจมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ที่ต่างกันค่ะ
               3. สมุนไพร หมายถึงพืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา หรือยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์หรือแร่ ที่ไม่ได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ ส่วนผลไม้ หมายถึงส่วนผลของพืชที่สามารถนำรับประทานได้โดยไม่ต้องนำไปปรุงให้สุกก่อน จากคำจำกัดความของทั้ง 2 คำนี้ ตะขบสามารถเป็นได้ทั้งสมุนไพรและผลไม้ เพราะตะขบมีสรรพคุณทางยาไทย และผลตะขบสามารถนำไปรับประทานได้ ดังนั้นการจะเรียกว่าเป็นสมุนไพรหรือผลไม้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้ค่ะ