คำถาม : สอบถามการสกัดสมุนไพรค่ะ
 • มีคำถามดังนี้ค่ะ
  1. สามารถคำนวณน้ำหนักก่อนสกัดสมุนไพรและหลังสกัดสมุนไพรได้อย่างไรค่ะ รวมถึงการวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ความชื้นด้วยค่ะ
  2. ตัวอย่างพืชขนาด 6 mesh หมายความว่าอย่างไรค่ะ
  3. การสกัดผงสมุนไพรจากลำต้น,ราก,เปลือก หรือส่วนแข็งอื่นๆด้วยวิธี soxhlet เป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าการสกัดด้วยวิธี maceration หรือไม่ค่ะ หากไม่มีอุปกรณ์ soxhlet เพื่อสกัดส่วนแข็งของต้นพืชได้ จะสามารถใช้การสกัดด้วยวิธี maceration แทนได้ไหมค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 • จากคุณ : อมรรัตน์
 • Date : 24/6/2554 14:52:00
คำตอบ : 1. น้ำหนักก่อนสกัดสมุนไพรคือ น้ำหนักของสมุนไพรที่นำมาใช้ในการสกัดทั้งหมด อาจเป็นสมุนไพรสด หรือสมุนไพรแห้ง ขึ้นอยู่กับวิธีการสกัดว่าระบุให้ใช้พืชในลักษณะใด โดยจะชั่งไว้ก่อนนำสมุนไพรดังกล่าวไปผ่านกระบวนการสกัด
               น้ำหนักหลังสกัดสมุนไพรคือ น้ำหนักของสารสกัดที่ได้ โดยทั่วไปจะได้จากการชั่งสารสกัดที่ผ่านการระเหยตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดออกจนหมดแล้ว
               การวิเคราะความชื้นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดได้จากหนังสือ Official methods of analysis of AOAC International ซึ่งจะมีอยู่ตามห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุข
               2. Mesh หมายถึงจำนวนช่องเปิดต่อความยาว 1 นิ้วของแร่งหรือตะแกรง ใช้ในการกำหนดขนาดของสิ่งที่ต้องการ โดยทั่วไป 6 mesh จะมีช่องเปิดที่มีความกว้างขนาด 3.35 มม. นั่นคือ เมื่อนำตัวอย่างพืชมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 6 mesh ส่วนของพืชที่ผ่านตะแกรงออกมา คือพืชที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.35 มม. ส่วนพืชที่มีขนาดมากกว่า 3.35 มม. จะเหลือค้างอยู่บนตะแกรง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้อุปกรณ์นั้นๆ ด้วย
               3. วิธีใดจะเป็นวิธีที่เหมาะสมในการส่วนต่างๆ ของพืช ขึ้นอยู่กับสารที่คุณต้องการสกัด นั่นคือ คุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติของสารที่คุณต้องการจะสกัดเสียก่อน หากสารของคุณสามารถเสื่อมสลายด้วยความร้อน การสกัดด้วยวิธี soxhlet จะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม ซึ่งคุณอาจต้องทดลองสกัดทั้ง 2 วิธี แล้วเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญที่ได้ค่ะ