คำถาม : มะระขี้นก และ ขมิ้นชัน
  • 1.ถ้ารับประทานมะระขี้นกร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานแล้ว
    จะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้มากน้อยเพียงใดคะ
    2.ขมิ้นชันที่ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ควรกินระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อยนานเท่าไรคะ
    แล้วมีผลข้างเคียงใดหรือไม่ ในการกินสมุนไพรติดต่อกันนาน

  • จากคุณ : pikaju_picka
  • Date : 3/6/2554 15:56:00
คำตอบ : 1. มีรายงานว่าการรับประทานมะระขี้นกดิบในขนาด 100 กรัม ทุกวัน นาน 3 สัปดาห์ จะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากมีการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเช่น chlorpropamides หรือ insulin ควรมีการปรับลดขนาดยาให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ทั้งนี้คุณควรสังเกตอาการของผู้ป่วยควบคู่ไปด้วยว่าการปรับดังกล่าวสามารถทำให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีหรือไม่ และควรมีการวัดระดับน้ำตาลในเลือดควบคู่กันไป
               2. การรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานประมาณ 4 - 6 สัปดาห์ แม้การใช้ยาแผนปัจจุบันก็จำเป็นต้องอาศัยเวลาเช่นกัน ซึ่งระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและพฤติกรรมของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การรักษาโดยใช้ขมิ้นชันมีข้อควรระวังคือห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ท่อน้ำดีอุดตัน ผู้ที่แพ้ขมิ้น ผู้ป่วยโรคนิ่ว ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์และเด็กเล็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางด้านความปลอดภัย
               หากคุณต้องการใช้ขมิ้นชันในการรักษาโรคดังกล่าว นอกจากจะต้องสนใจถึงข้อควรระวังข้างต้นแล้ว คุณต้องสังเกตอาการและความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้ด้วย และควรปรึษาแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น