คำถาม : รางจืด
  • รับประทานรางจืดเป็นประจำจะมีผลเสียไหมครับ
  • จากคุณ : garapagos2700
  • Date : 20/5/2554 16:10:00
คำตอบ : งานวิจัยในการศึกษาพิษของรางจืดยังไม่มีการศึกษาในคน พบเพียงการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาว พบว่าน้ำสกัดใบรางจืดที่ขนาด 10 ก/กก. ครั้งเดียว ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะภายในและไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหนูขาว แต่ถ้าให้ในขนาด 500 มก./กก. ต่อเนื่องนาน 28 วัน พบว่ามีผลทำให้น้ำหนักตับของหนูเพศผู้เพิ่มขึ้น แต่ในเพศเมียน้ำหนักตับกลับลดลง และมีระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ารางจืดอาจมีผลต่อตับของหนูเมื่อใช้ในระยะเวลานาน ดังนั้นจึงควรใช้อย่างระมัดระวัง และไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน