คำถาม : สารสำคัญในน้ำมันเมล็ดมะรุม
  • อยากทราบว่าในน้ำมันจากเมล็ดมะรุมมีสารสำคัญอะไรบ้างค่ะ และมีพิษหรือไม่อย่างไร
  • จากคุณ : lake_022
  • Date : 4/5/2554 16:55:00
คำตอบ : น้ำมันจากเมล็ด มีสารกลุ่ม sterols ซึ่งประกอบด้วย สารประกอบหลัก คือ campesterol, stigmasterol, beta-sitosterol, Δ5-avenasterol, clerosterol สารประกอบปริมาณน้อย คือ 24-methylene cholesterol, Δ7-campestanol, stigmastanol, 28-isovenasterol ส่วนประกอบของ sterol ต่างจากน้ำมันพืชอื่นๆ คือ มี C18:1 สูง 67.90-76% และมีการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษของสาร4-(α-L-rhamnosyloxy)-phenylacetonitrile ที่พบในเมล็ดมะรุม แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์โดยการทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ใน Micronucleus test โดยเพิ่มจำนวน micronucleated polychromatic erythrocytes (PCE)ได้สูงกว่าตัวทำละลายควบคุม (dimethylsulfoxide) และใกล้เคียงกับ tetracycline ซึ่งเป็นสารมาตรฐานที่ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์