คำถาม : สมุนไพรที่มีผลกับสมดุลของ electrolyte ต่างๆ
  • อยากจะทราบว่าสมุนไพรอะไรที่มีผลกระทบกับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย ในระดับรุนแรง และปานกลาง และส่งผลกับ K Na PO4 ที่ไม่ใช่พืชผักผลไม้ เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร
  • จากคุณ : nopadol123
  • Date : 22/4/2554 15:02:00
คำตอบ : ไม่มีรายงานการวิจัยระบุโดยตรงว่ามีผลกระทบต่อสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายในระดับที่รุนแรง ซึ่งโดยปกติร่างกายจะมีกลไกเพื่อช่วยในการปรับสมดุลของอิเล็กโทรไลท์ต่างๆ อยู่แล้ว การทานสมุนไพรที่มีการเพิ่มหรือลดเกลือแร่จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของอิเล็กโทรไลท์น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรในคนที่เป็นเกี่ยวกับไต เพราะว่าในภาวะที่เป็นโรคไต หน้าที่ในการรักษาความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเสียไป ขับปัสสาวะได้น้อยลง เช่นการรับประทาน ยอ หญ้าหนวดแมว โดยพบว่าน้ำคั้นจากลูกยอมีโปแตสเซียมสูง 56.3 mEq/l ซึ่งผู้ป่วยเป็นโรคไตไม่ควรดื่ม หากดื่มน้ำคั้นจากลูกยอ จะทำให้เกิดภาวะคั่งของโปแตสเซียม โปแตสเซียมในเลือดสูงเกินไป จะมีผลทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อไม่มีแรงและเกิดอัมพาต และจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ เจ็บหัวใจขึ้นได้ ดังนั้นการทานสมุนไพรจึงไม่มีผลกระทบต่อสมดุลของอิเล็กโทรไลท์ในร่างกาย แต่ควรระวังการทานสมุนไพรที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเกลือแร่ ในคนที่เป็นโรคหัวใจ และโรคไต