คำถาม : ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
  • ไม่ทราบว่ามีสมุนไพรที่เป็นแบบยาทารักษาโรคสะเก็ดเงินหรือเปล่า
  • จากคุณ : rviman8637
  • Date : 12/4/2554 15:52:00
คำตอบ : สมุนไพรที่เป็นแบบยาทาภายนอกที่มีงานวิจัยในคนซึ่งใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ ว่านหางจระเข้ โดยทดสอบในผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน60 คน ใช้สารสกัดว่านหางจระเข้ (0.5%) ในรูปครีมทาบริเวณที่เป็นวันละ 3 ครั้ง นาน 16 สัปดาห์ และติดตามผลทุกเดือนอีก 12 เดือน พบว่าสารสกัดว่านหางจระเข้สามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ 83.3% เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกที่รักษาได้เพียง 6.6%
               นอกจากนี้พบว่า สารสกัดน้ำจากบัวบก สารสกัดเอทานอลจากคราม สารสกัดเอทานอลจากชา และสารสกัดเอทานอลจากว่านนางคำ สามารถต้านการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังชั้น keratin ที่ทดสอบในหลอดทดลอง ซึ่งโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่มีการแบ่งตัวของผิวหนังชั้น keratin ที่เร็วกว่าปกติ แต่ยังไม่มีผู้ศึกษาหรือทำวิจัยต่อ จึงไม่สามารถระบุได้ว่ารักษาโรคสะเก็ดเงินได้หรือไม่
               สำหรับผลิตภัณฑ์ ครีมว่านหางจระเข้ และครีมใบบัวบก องค์การเภสัชกรรมมีจำหน่ายค่ะ หรืออาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากควรต้องปรึกษาแพทย์ และหากจะใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่ได้จากโรงพยาบาล ควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการรักษาทราบด้วย