คำถาม : แสมสาร(ขี้เหล็กป่า) ใบ ทานได้หรือไม่
  • แสมสารหรือขี้เหล็กป่าไม่ทราบว่าใบและดอกทานได้หรือไม่ เนื่องจากมีคนทานแกงขี้เหล็กแล้วอาเจียนภายในเวลาประมาณครึ่ง ช.ม. จำนวน 8 คน ชาวบ้านสงสัยว่าจะมีใบแสมสารปนมาด้วยแต่ดูข้อมูลในเน็ตบอกว่าใบและดอกกินได้
  • จากคุณ : patchara
  • Date : 8/4/2554 15:38:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลของแสมสาร (Senna garrettiana (Craib) Irwin & Barneby) หรือขี้เหล็กป่า พบว่าใบและดอกสามารถนำมาประกอบอาหารได้ และไม่พบรายงานว่าการรับประทานแสมสารทำให้เกิดการอาเจียน ดังนั้นการอาเจียนไม่น่าจะเกิดจากการที่มีใบแสมสารปนมาในแกงขี้เหล็ก
               ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ) หรือขี้เหล็กบ้าน ซึ่งเป็นพืชในตระกูลเดียวกับแสมสาร มีรายงานพบว่ามีความเป็นพิษต่อตับในผู้ป่วย 7 รายที่ได้รับยาเม็ดขี้เหล็กขนาด 20-40 mg/วัน นาน 7-60 วัน โดยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตัว-ตาเหลือง การตรวจทางคลินิกพบว่าการทำงานของตับผิดปกติ ส่วนการที่คนรับประทานขี้เหล็กสดแล้วไม่พบอาการพิษเนื่องจากการใช้รับประทานเป็นอาหารมีการต้มน้ำทิ้งหลายๆครั้ง เพื่อลดความขมทำให้ปริมาณสารพิษเจือจางหรือลดลงอยู่ในขนาดที่ไม่ทำให้เป็นพิษ อาการอาเจียนหลังจากกินแกงขี้เหล็กแล้วครึ่งชั่วโมง จึงไม่นามาจากขี้เหล็กที่ใส่ในแกง