คำถาม : โรคเสก็ดเงิน
  • ผมเป็นเสก็ดเงินมาระยะ 4 -5 ปีโดยเป็นที่ข้อศอกทั้งสองข้างรักษากับหมอผิวหนัง รพ.ราชวิถี และเป็นที่ศรีษะด้วยระยะตอนนี้แผลที่ข้อศอก 2 ข้างหายต่อมาเป็นที่เท้าข้างตาตุ่ม 2 ข้าง และที่นิ้วนางมือขวาส่วนที่ศรีษะหายไป2ส่วนใน3อยากกินยาสมุนไพรช่วยแนะนำด้วยครับ
  • จากคุณ : ruamp
  • Date : 8/4/2554 15:32:00
คำตอบ : จากงานวิจัยไม่พบสมุนไพรที่ใช้กินเพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน พบแต่รูปแบบยาทาภายนอกซึ่งสมุนไพรที่มีการวิจัยในคน ได้แก่ ว่านหางจระเข้ โดยทดสอบในผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน60 คน ใช้สารสกัดว่านหางจระเข้ (0.5%) ในรูปครีมทาบริเวณที่เป็นวันละ 3 ครั้ง นาน 16 สัปดาห์ และติดตามผลทุกเดือนอีก 12 เดือน พบว่าสารสกัดว่านหางจระเข้สามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ 83.3% เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกที่รักษาได้เพียง 6.6%
               นอกจากนี้พบว่า สารสกัดน้ำจากบัวบก สารสกัดเอทานอลจากคราม สารสกัดเอทานอลจากชา และสารสกัดเอทานอลจากว่านนางคำ สามารถต้านการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังชั้น keratin ที่ทดสอบในหลอดทดลอง ซึ่งโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่มีการแบ่งตัวของผิวหนังชั้น keratin ที่เร็วกว่าปกติ แต่ยังไม่มีผู้ศึกษาหรือทำวิจัยต่อ เลยไม่ทราบว่าต้องใช้ในขนาดเท่าใดจึงจะได้ผล
               สำหรับผลิตภัณฑ์ ครีมว่านหางจระเข้ และครีมใบบัวบก องค์การเภสัชกรรมมีจำหน่ายค่ะ หรืออาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป และหากจะใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่ได้จากโรงพยาบาล ควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการรักษาทราบด้วย