คำถาม : สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดกรดยูริคในเลือด
  • ผักชีฝรั่ง ใบย่านาง มีสรรพคุณลดกรดยูริคหรือไม่ และมีสมุนไพรใดอีก
  • จากคุณ : amporn
  • Date : 1/4/2554 16:01:00
คำตอบ : จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่พบว่าผักชีฝรั่ง และย่านางมีฤทธิ์ลดกรดยูริค ส่วนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดกรดยูริคในสัตว์ทดลอง ได้แก่ สารสกัดกระเทียม (อะโจอีน; ajoene) ลูกใต้ใบ ลูกซัด เป็นต้น