คำถาม : พืขชนิดนั้นๆกับตัวทำละลาย
  • เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพืชชนิดนั้นๆมีขั้วอยู่มากน้อยเพียงไหน เพื่อที่จะได้สามารถเลือกตัวทำละลายได้ถูกต้อง
  • จากคุณ : cabo_okna
  • Date : 11/3/2554 11:44:00
คำตอบ : การเลือกตัวทำละลายที่ใช้มักขึ้นกับสารที่ต้องการสกัดออกมา โดยสารละลายและตัวทำละลายควรมีคุณสมบัติความมีขั้วคล้ายคลึงกัน ซึ่งทั่วไปแล้วตัวทำละลายที่มีขั้วเหมาะกับสารที่มีขั้ว และตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วเหมาะกับสารที่ไม่มีขั้ว แต่ถ้าไม่รู้ว่าพืชชนิดนั้นๆมีสารอะไรอยู่บ้างมักจะเลือกตัวทำละลายเป็นเมทานอล เพราะสามารถละลายทั้งสารที่มีขั้วและไม่มีขั้วออกมาได้