คำถาม : สมุนไพรดักจับไขมัน
  • อยากทราบว่ามีสมุนไพรใดที่ช่วยดักจับไขมันในกรณีที่มื้ออาหารนั้นๆมีการรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันมาก เพื่อไม่ให้ร่างกายย่อยสลายและเก็บไปเป็นไขมันสะสมหรือไม่ค่ะ เช่น กระเจี๊ยบ, สารสกัดจากเปลือกปู, พริกไทยดำ หรือ ส้มแขก เป็นต้นค่ะ
  • จากคุณ : oa_auj
  • Date : 11/2/2554 14:41:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยว่าสมุนไพรตัวใดช่วยดักจับไขมันส่วนเกินจากรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตามทั้งกระเจี๊ยบ พริกไทยดำ และส้มแขก ต่างมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการลดความอ้วนและน้ำหนักส่วนเกิน แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลอง โดยพบว่าเมื่อป้อนสารสกัดน้ำของกระเจี๊ยบแดง 1.15 - 4.6 ก./กก.น้ำหนักตัว นาน 3 เดือน พบว่าไม่มีหนูเสียชีวิตหรือมีความผิดปกติทางร่างกาย แต่น้ำหนักตัวของหนู ระดับคอเลสเตอรอลมีค่าลดลง แต่ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษหรือผลข้างเคียงในคนที่รับประทานน้ำกระเจี๊ยบแดง พบเพียงงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่ระบุว่า หนูแรทที่ได้รับสารสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงขนาด 250 มก./กก./วัน มีค่าระดับเอนไซม์ในตับ เช่น alanine aminotransferase (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในพริกไทยพบว่าสามารถลดโคลเลสเตอรอลในสัตว์ทดลองได้ (พบเพียง 1 ฉบับ) และการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังพบว่าพริกไทยอาจทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์เมื่อใช้ในขนาดที่สูงและติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่วนส้มแขกนั้นรายงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาว่ามีฤทธิ์ลดน้ำหนักร่างกาย ได้แก่ ส้มแขก ซึ่งในฤทธิ์ลดน้ำหนักนั้นเป็นงานวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อให้ผลิตภัณฑ์จากส้มแขกที่มีสาร hydroxy citric acid (HCA) อยู่ 70% หรือประมาณ 1.15 กรัม ในสตรีที่มี BMI (ดัชนีมวลกาย) > 25 กก./ตร.ม. จำนวน 42 คน โดยให้รับประทานครั้งละ 1 ซอง ผสมกับน้ำก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง นาน 2 เดือน พบว่าการสะสมของไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลง 4.9% น้ำหนักไขมันที่หายไป 16.2% น้ำหนักร่างกายลดลง 3.9% ดัชนีมวลกายลดลง 3.27% และเมื่อสิ้นสุดการทดลองผลของค่าชีวเคมีในเลือดไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าไม่ทำให้เกิดพิษหากรับประทานในขนาดที่กำหนด การลดความอ้วนนั้นต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและการเลือกรับประทานอาหารด้วยจึงจะได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ