คำถาม : ว่านขันหมากเศรษฐี
  • ว่านขันหมากเศรษฐี มีการวิจัยแล้วหรือยังครับ มีคุณ หรือโทษ อย่างไรบ้าง?
  • จากคุณ : siriwatt
  • Date : 11/2/2554 14:33:00
คำตอบ : ว่านขันหมากเศรษฐีที่ถามมานั้นยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะหมายถึงต้นพรหมตีนสูง (Aglaonema tenuipes  ENGL.) ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ Araceae ที่ปัจจุบันนิยมรับประทานผลเพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณด้านอายุวัฒนะและต้านความชรา มากกว่าต้นว่านขันหมาก (Aglaonema simplex  Blume) ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของว่านขันหมากเศรษฐี แต่มีการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันโดยการป้อนและการฉีดสารสกัดแอลกอฮอล์หยาบจากผลของว่านขันหมากเข้าหลอดเลือดดำ โดยไม่พบความเป็นพิษหรือทำให้หนูตายในการทดสอบพิษแบบเฉียบพลันของสารสกัดในหนูเม้าส์ได้รับสารสกัดที่ความเข้มข้น 2,000 หรือ 5,000 มก.ต่อกก.น้ำหนักตัว หรือฉีดสารสกัด 0.5 มล.ที่ความเข้มข้น 50 มก./มล.เข้าทางหลอดเลือดดำที่หางของหนู และในปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาผลของสารสกัดต่อความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไขกระดูกของหนูแรทและฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดแอลกอฮอล์หยาบจากผลของว่านขันหมาก ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อพิษเช่นกัน