คำถาม : ข้อมูลเกี่ยวกับต้นพะยอม
  • ดิฉันอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีของต้นพะยอมค่ะ
  • จากคุณ : FerNiiZ Kwon
  • Date : 11/2/2554 14:31:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีในเปลือกพยอม แต่จากสรรพคุณแผนโบราณ พบว่าเปลือกมีฤทธิ์สมานลำไส้ แก้ท้องเดิน ฝาดสมาน ฆ่าเชื้อ สารเคมีที่พบในพยอมจึงน่าจะเป็นสารกลุ่มของ tannin ซึ่งทำให้มีรสฝาด นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยว่าสารสกัดจากพยอมมีฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus  ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะ