คำถาม : พิษของโป๊ยเซียน
  • อยากทราบพิษ กลไกการเกิดพิษ สาระสำคัญ การบริโภคที่ทำให้เกิดพิษ วิธีแก้พิษ การหลีกเลี่ยงพิษของโป๊ยเซียนค่ะ
  • จากคุณ : ploy218
  • Date : 28/1/2554 15:46:00
คำตอบ : -โป๊ยเซียน (Euphorbia milli  Desmoul) ส่วนที่เป็นพิษ คือ น้ำยางจากทุกส่วนของต้น ยางของโป๊ยเซียนมีฤทธิ์ฆ่าหอย การสัมผัสทำให้เกิดผื่นคันระคายเคือง ผิวหนังพองเป็นแผล ถ้าเข้าตาเยื่อบุตาอักเสบ การกินทำให้ระคายเคืองในปาก ลำคอและกระเพาะอาหาร
               -กลไกการเกิดพิษยังไม่มีการศึกษาค่ะ
               -สารสำคัญได้แก่ cholest-7-en-3-beta-ol, campesterol, citrostadienol, milimorin, milliamine A-N, lophenol, ingenol และ euphorbol เป็นต้น
               -การบริโภคที่ทำให้เกิดพิษ ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนำโป๊ยเซียนมาบริโภค
               -เนื่องจากพิษของโป๊ยเซียนมักเกิดจากน้ำยาง จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำยาง
               สามารถนำชื่อวิทยาศาสตร์ของโป๊ยเซียน สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ www.pubmed.com ค่ะ