คำถาม : ผลข้างเคียงต่อตับของสมุนไพรเพชรสังฆาต
  • ผมมีเอ็นไซม์ตับสูงในเลือด หมอวินิจฉัยจากการเจาะตับพบมีไขมันในตับสูง(ไม่เป็นไวรัสตับอักเสบ) ผมเป็นริดสีดวงทวาร การกินเพชรสังฆาตจะมีผลเสียต่อตับอย่างไรบ้างครับ
  • จากคุณ : s_bauown
  • Date : 14/1/2554 15:57:00
คำตอบ : เมื่อป้อนผงยาแห้งเพชรสังฆาตทางปากหนูขาว ขนาด 0.03, 0.3 และ 3.0 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุกวัน นาน 3 เดือน ไม่พบความผิดปกติของการเจริญเติบโต ค่าทางโลหิตวิทยา ค่าทางเคมีคลินิก หรือจุลพยาธิสภาพของอวัยวะภายใน และในการทดลองป้อนผงบดแห้งต้นเพชรสังฆาตให้หนูขาว ขนาด 0.05, 0.35 และ 2.45 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุกวัน นาน 30 วัน ไม่พบอาการพิษใดๆ สมุนไพรทุกขนาดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต การกินอาหาร และน้ำหนักอวัยวะภายใน สมุนไพรในขนาดต่ำและขนาดกลางไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคลินิกของเลือดและทางโลหิตวิทยา แต่สมุนไพรขนาดสูงมีผลต่อค่าทางเคมีคลินิกของเลือดและทางโลหิตวิทยา ได้แก่ ระดับครีอาตินินและอัลบูมินในเลือดลดลง ปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลง แต่เมื่อหยุดให้ยานาน 14 วัน ระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าดังกล่าวกลับสู่ระดับปกติ
               อย่างไรก็ตาม เพชรสังฆาตไม่ได้ใช้เป็นอาหาร แต่เป็นการใช้เพื่อเป็นยา อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษในคน จึงไม่ควรรับประทานนาน และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายที่อาจเกิดขึ้นด้วย เช่น ตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะผิดปกติ ท้องแน่น โต เป็นต้น และมีข้อควรระวังในการรับประทานเพชรสังมาตสดด้วย เนื่องจากต้นเพชรสังฆาตมีสารแคลเซียมออกซาเลทมาก อาจทำให้แพ้และเกิดการอักเสบในทางเดินอาหารได้ โบราณว่าให้ใส่ในกล้วยแล้วกลืนลงไป
               ส่วนสมุนไพรอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษในคนเช่นกัน และสมุนไพรมีทั้งสารที่ออกฤทธิ์และสารที่เป็นพิษ ดังนั้น หากไม่จำเป็นจึงไม่ควรใช้ในขนาดสูงและต่อเนื่องนาน