คำถาม : ผลิตภัณฑ์หมามุ่ย
  • ผลิตภัณฑ์หมามุ่ยมีจำหน่ายหรือยังค่ะ สรรพคุณช่วยทำให้มีบุตรได้จริงหรือ
  • จากคุณ : jujubja2010
  • Date : 14/1/2554 15:56:00
คำตอบ : มีการศึกษาในคนเกี่ยวฤทธิ์ในการเพิ่มจำนวนตัวอสุจิของเมล็ดหมามุ่ย (Mucuna pruriens  ) โดยศึกษาในอาสาสมัครเพศชายจำนวน 60 คน และในเพศชายที่เกิดภาวะมีบุตรยาก 60 คน อายุ 30-40 ปี โดยให้รับประทานนมผสมผงของเมล็ดหมามุ่ย 5 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าในกลุ่มเพศชายที่เกิดภาวะมีบุตรยาก มีการเคลื่อนที่และจำนวนอสุจิเพิ่มขึ้น ส่วนในสัตว์ทดลองพบว่าเมื่อป้อนสารสกัดด้วยเอทานอลจากหมามุ่ยความเข้มข้น 200 มก./กก. วันละครั้ง เป็นเวลา 21-45 วัน จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของหนูแรท การทดสอบความเป็นพิษพบว่า สารสกัดเมล็ดด้วยน้ำเป็นพิษ เมื่อผสมในอาหารให้หนูขาวกิน โดยทำให้หนูขาวน้ำหนักตัวลดลง
               งานวิจัยในคนข้างต้นเป็นการศึกษาในต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทย พบว่า เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้าเภสัชกร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กำลังเก็บข้อมูลศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากเมล็ดหมามุ่ยในด้านกินบำรุงกำลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ตามที่มีการเผยแพร่ในเอกสารวิชาการของประเทศอินเดีย ทั้งนี้ในหมามุ่ยมีสารที่ชื่อว่า แอลโดปาร์(L-Dopa) หมอพื้นบ้านของไทยมีการใช้เมล็ดหมามุ่ยเป็นยาเพิ่มพลังทางเพศชายมานานแล้ว ได้มีการทดลองกับผู้มีบุตรยากที่เกิดจากมีสเปิร์มต่ำ โดยการกินมี 2 วิธี คือ เอาเมล็ดไปคั่ว หรือเอาไปนึ่งกิน วันละไม่เกิน 5 กรัม ทั้งนี้การศึกษาฤทธิ์ของหมามุ่ยในประเทศ ด้านกินบำรุงกำลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจึงไม่สามารถยืนยันผลเรื่องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ ถ้าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ควรเลือกซื้อในแหล่งที่เชื่อถือได้