คำถาม : ส่วนเปลือกสีขาวของส้มโอ
  • อยากทราบว่าส่วนของเปลือกส้มโอที่มีสีขาวเรียกว่าอะไร
    และมีสารอะไรบ้างค่ะมีอันตรายต่อร่างกายไหมถ้ากินเข้าไปหรือถ้ามีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไร

  • จากคุณ : madame.butterfly
  • Date : 14/1/2554 15:52:00
คำตอบ : เปลือกส้มโอส่วนที่มีสีขาวคือส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (mesocarp) มีชื่อเรียกว่า albedo และส่วนสีเขียวที่อยู่ภายนอกสุดคือเปลือกผลชั้นนอก (exocarp) มีชื่อเรียกว่า flavedo สารสำคัญที่พบในเปลือกส้มโอ (ทั้งส่วนที่เขียวและสีขาว) ส่วนใหญ่จะเป็นสารกลุ่มของน้ำมันหอมระเหย และสารกลุ่ม flavonoids เช่น naringenin, naringin, hesperetin, hesperidin, apigenin, poncirin และ eriocitin มีรายงานการวิจัยว่าสารสกัดเฮกเซนและสารสกัดเอทานอลของเปลือกส้มโอส่วนที่มีสีขาวมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร เช่น Bacillus cereus, B. subtilis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli  และ Salmonella typhimurium  สรรพคุณตามตำรายาไทยพบว่าเปลือกผลใช้เป็นยาขับลม ช่วยขับเสมหะ แก้อึดอัด แน่นหน้าอก ไอ จุกแน่น ปวดท้องน้อย และยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษจากการรับประทานเปลือกผลส้มโอค่ะ