คำถาม : สารเคมีในเปลือกไม้พะยอม
  • ขอสอบถามเรื่องสารเคมีในเปลือกไม้พะยอมค่ะว่ามีสารอะไรบ้าง มีคุณสมบัติอย่างไร ละลายในตัวทำละลายอะไร และมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อใดบ้าง หรือมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อใดบ้างด้วยค่ะ
  • จากคุณ : Jui Ka
  • Date : 7/1/2554 15:35:00
คำตอบ : ไม้พะยอมหรือพยอม ยังไม่มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีที่พบค่ะ แต่คาดว่าสารเคมีที่พบน่าจะเป็นสารในกลุ่มของ tannin แต่ยังไม่มีรายงานยืนยัน มีงานวิจัยว่าสารสกัด 70% เอทานอลจากเปลือกพยอมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus  ที่ค่า inhibition zone 7-9 มม.