คำถาม : ผลเสียของการใช้สมุนไพรกำจัดแมลงในแปลงปลูกผัก
  • ผลเสียของการใช้สมุนไพรกำจัดแมลงในแปลงปลูกผัก
  • จากคุณ : poooom007
  • Date : 30/12/2553 12:04:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงมีหลายชนิดเช่น กระเทียม ดาวเรือง ตะไคร้หอม น้อยหน่า สะเดา และ หนอนตายยาก เป็นต้น ซึ่งการนำมาทำเป็นยาฆ่าแมลงอาจมีวิธีการเตรียมที่ยุ่งยากมากกว่าการใช้สารเคมี แมลงอาจไม่ตายทันที ต้องใช้ความเข้มข้นสูง ต้องใช้บ่อย แต่การใช้สมุนไพรกำจัดแมลง จะมีผลเสียต่อพืชผัก คน และสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้บ้างในคนที่อาจแพ้สารเหล่านั้น แต่จะสลายไปในเวลาไม่นาน และมีความปลอดภัยมากกว่าค่ะ