คำถาม : สหัสธารา
  • ตำรับยาสหัสธาราแก้ปวดข้อใด้ไหมครับและมีงานวิจัยอะไรบ้าง
  • จากคุณ : sspp1980
  • Date : 17/12/2553 10:42:00
คำตอบ : สหัสธาราเป็นตำรับยาแผนโบราณที่ประกอบด้วยตัวยากว่า 20 ชนิด อาทิ โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐก้านพร้าว โกฐกักกรา เทียนดำ เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนตาตั๊กแตน เทียนทอง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ใบคนทีสอ รากจิงจ้อน้อย ดอกดีปลี เนื้อสมอไทย รากเจตมูลเพลิงทอง พริกไทยล่อน การบูร มหาหิงท์ มีสรรพคุณแก้อาการปวดเมื่อยในลักษณะกล้ามเนื้ออักเสบ ขับลมในเส้นเอ็น และแก้การปวดข้อ สำหรับตำรายาสหัสธาราไม่พบงานวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง แต่พบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์แก้ปวดของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาสหัสธารา เช่น เทียนดำ พบว่าน้ำมันจากเมล็ดของเทียนดำมีฤทธิ์แก้ปวดในหนูที่เหนี่ยวนำด้วยสารฟอร์มาลีน (formalin) เป็นต้น
               ในปัจจุบันตำรับยาสหัสธารากำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประสิทธิผลการรักษาทางคลินิก ในโรงพยาบาลของรัฐกว่า 66 แห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกุดชุม จ.ชัยภูมิ ผลส่วนหนึ่งของการศึกษาพบว่าสามารถบรรเทาอาการปวดได้ดี ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการใช้ยา และกระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะผลักดันให้เข้าสู่บัญชียาหลักเพื่อทดแทนการนำเข้ายาแก้ปวดจากต่างประเทศ