คำถาม : ใบหม่อน มีฤทธิ์เย็นหรือร้อน
  • อยากทราบว่า ใบ กิ่ง ลูก ของหม่อน มีฤทธิ์เย็น หรือร้อน และสามารถคั้นเป็นน้ำคอลโรฟิลดื่มสด อันตรายไหม
  • จากคุณ : bunariya.wo
  • Date : 17/12/2553 10:40:00
คำตอบ : หม่อน (Morus alba  Linn.) สรรพคุณพื้นบ้านพบว่าใบหม่อนมีรสจืดเย็น ใช้เป็นยาขับเหงื่อ แก้เจ็บคอ ต้มดื่มแก้ไข้ ตัวร้อน แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไอ ระงับประสาท ผลหม่อนต้มกินเป็นยาเย็น ยาระบายอ่อนๆ แก้ธาตุไม่ปกติ ดับร้อน ทำให้ชุ่มคอ บำรุงไต ส่วนกิ่งไม่พบสรรพคุณทางยา คลอโรฟิลเป็นเม็ดสีที่อยู่ในพืชที่มีสีเขียว สามารถสกัดได้ด้วยการคั้น แต่น้ำคลอโรฟิลที่คั้นจากใบหม่อนยังไม่มีงานวิจัยว่าสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย แต่มีการศึกษาด้านความเป็นพิษพบว่าเมื่อฉีดสารสกัดพืชทั้งต้นด้วย 50% เอทานอล เข้าช่องท้องหนูถีบจักร (หนูเม้าส์) ขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งมีค่าสูงกว่า 1 ก./กก. น้ำหนักหนู สารสกัดเปลือกรากด้วยบิวทานอลหรือน้ำ ไม่เป็นพิษต่อหนูถีบจักร เมื่อให้กิน ฉีดเข้าทางช่องท้อง หรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำขนาด 10 ก./กก. 10 ก./กก. หรือ 5 ก./กก. น้ำหนักหนู ตามลำดับ แสดงว่ามีความเป็นพิษน้อยมาก