คำถาม : ดอกเล็บมือนาง กินได้ไหม
  • อยากทราบว่า ดอกเล็บมือนาง คั้นน้ำ และดื่มสด ได้ไหม มีฤทธิ์เย็นหรือร้อน สรรพคุณต่อร่างกาย
  • จากคุณ : bunariya.wo
  • Date : 3/12/2553 14:33:00
คำตอบ : ยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษของดอกเล็บมือนางค่ะ และในตำรายาไทยก็ไม่มีการใช้ ส่วนดอกของเล็บมือนางในทางยา บอกเพียงว่าดอกเล็บมือนางมีกลิ่นหอมเย็น