คำถาม : สาร barbaloin
  • ดิฉันทราบมาว่าสารbarbaloinในว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปังได้
    ดิฉันอยากทราบว่าสารbarbaloinมีในสมุนไพรใดบ้าง นอกจากในว่านหางจระเข้และต้นคูน
    หรือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรชะลอการเจริญเติบโตของราก็ได้คะ ขอบคุณคะ

  • จากคุณ : mindmild
  • Date : 3/12/2553 14:32:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าสาร barbaloin หรือสาร aloin จะพบมากในพืชสกุดล Aloe ยังไม่ค่อยพบในพืชสกุลอื่นๆ และมีรายงานวิจัยพบว่าสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านเชื้อราค่ะ
               สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรามีค่อนข้างเยอะ เช่น กระเทียม หอมหัวใหญ่ กานพลู ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานฯ หรือค้นได้จาก website ของสำนักงานค่ะ