คำถาม : ความปลอดภัยในการใช้ขี้เหล็กแคปซูล
  • อยากทราบความปลอดภัย ในการใช้สมุนไพร ขี้เหล็กแคปซูล /ข้อมูลการผลิตและการจำหน่าย
    และการอนุญาตในการผลิต ขี้เหล็กบรรจุแคปซูล /รูปแบบการนำขี้เหล็กไปใช้ในการแปรรูปประเภทต่างๆ เช่น ชาขี้เหล็ก
    รวมทั้งการนำขี้เหล็กไปใช้ผลิตเครื่องสำอางประเภทต่างๆ ครับ
    (จะนำข้อมูลไปส่งเสริมการใช้ขี้เหล็กในชุมชน ครับ) ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

  • จากคุณ : sarasin06
  • Date : 12/11/2553 16:28:00
คำตอบ : รายงานความเป็นพิษของขี้เหล็ก ในปี 2542 มีรายงานว่ายาเม็ดขี้เหล็กทำให้เกิดอาการตับอักเสบในผู้ป่วยที่รับประทานยาเม็ดขี้เหล็กเพื่อให้นอนหลับ พบว่าภาวะตับอักเสบเฉียบพลันอย่างน้อยในผู้ป่วย 9 ราย มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตัว-ตาเหลือง การตรวจทางคลินิกพบว่าการทำงานของตับผิดปกติ ผู้ป่วยรับประทานยาเม็ดขี้เหล็กในขนาด 20-40 มิลลิกรัมต่อวันนาน 7-60 วัน หลังจากหยุดยามีอาการดีขึ้นรวมทั้งการทำงานของตับก็กลับมาเป็นปกติซึ่งใช้เวลานาน 5-6 เดือน ดังนั้นหากต้องการใช้ขี้เหล็กต้องตรวจการทำงานของตับอย่างใกล้ชิด (Ref. จุลสารข้อมูลสมุนไพร 18(2): 2543)

ข้อมูลการขออนุญาตในการผลิต ขี้เหล็กบรรจุแคปซูล สามารถขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข http://www.fda.moph.go.th/ หรือโทร 0-2590-7000 และในส่วนข้อมูลการแปรรูปเพื่อจำหน่าย แนะนำให้ติดต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th/ โทร. 02-202-4414-18, 02-202-4511