คำถาม : เด็ก 2 ขวบกินฟ้าทะลายโจรได้หรือไม่
  • 1.เด็ก 2 ขวบ มีไข้ต่ำๆกินฟ้าทะลายโจรได้หรือไม่
    2.สมุนไพรใดรักษาหอบในเด็กได้

  • จากคุณ : waewwaew
  • Date : 22/10/2553 16:59:00
คำตอบ : 1. ในบัญชียาหลักไม่มีข้อห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในเด็กเล็ก แต่ก็ไม่ได้บอกขนาดที่ควรใช้สำหรับเด็กในการรับประทานฟ้าทะลายโจรเพื่อแก้ไข้ โดยขนาดที่ระบุเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัด คือ รับประทานวันละ 1.5-3 ก. แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน อย่างไรก็ตามอาจพบอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาฟ้าทะลายโจร คือ ทำให้ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ปวดเอว วิงเวียนศีรษะ และใจสั่น ข้อควรระวังในการใช้โดยการฉีดหรือใช้ขนาดสูงคือ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นคัน ลมพิษ จนถึงอาการแพ้ขั้นรุนแรงและช็อค ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน (ไม่ควรเกิน 7 วัน) เพราะอาจทำให้แขนขาชาหรืออ่อนแรงได้ หากใช้ติดต่อกัน 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และไปพบแพทย์
               2. มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ของไพลในผู้ป่วยเด็กที่เป็นหืดเพื่อดูผลของไพลในขณะผู้ป่วยมีการหอบ โดยให้ผู้ป่วยรับประทานไพลหนัก 250 มก.พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยหลังการให้ไพล มีอาการหอบลดลง หน้าที่ปอดดีขึ้น ชีพจรและความดันเลือดไม่เปลี่ยนแปลง และการศึกษาเพื่อดูผลของไพลในการรักษาโรคหืดระยะยาว โดยให้ผู้ป่วยรับประทานไพลเป็นประจำ ครั้งละ 1 แคปซูล (มีไพล 130 มก.) หลังอาหารเช้าและอาหารเย็น เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าระหว่างใช้ไพล ผู้ป่วยมีอาการหอบน้อยลง