คำถาม : ประสะไพล
  • ได้รับการรักษาด้วยประสะไพล จากงานสมุนไพรไทยที่เมืองทอง แพทย์แผนไทยสั่งจ่ายยา และอภัยภูเบศร์จ่ายยาให้ทานก่อนอาหาร 2 capsule 3 เวลา ร่วมกับน้ำลูกยอเป็นเวลาติดต่อกัน 2 เดือน เนื่องจากปวดท้องน้อยมากผิดปกติ ประจำเดือนมากผิดปกติเป็นเลือดสดมาหลายเดือน จะมีผลต่อตับไตหรือไม่คะ ขอบคุณ
  • จากคุณ : taunjaithong
  • Date : 8/10/2553 13:46:00
คำตอบ : เมื่อศึกษาข้อมูลการวิจัยเรื่องความเป็นพิษของตำรับประสะไพล พบว่าไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง ไม่มีการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรัง และการศึกษาพิษในคน ส่วนน้ำลูกยอไม่พบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง แต่มีรายงานในออสเตรียพบว่ามีผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ที่เกิดอาการตับอักเสบเฉียบพลัน จากการรับประทานน้ำลูกยอ เนื่องจากยังไม่พบรายงานการเกิดพิษหรืออันตรกิริยาของการทานยาประสะไพลร่วมกับน้ำลูกยอ จึงบอกไม่ได้ว่าการรับประทานยา 2 ตัวนี้ร่วมกัน จะมีผลต่อตับหรือไตหรือไม่ ดังนั้นคุณต้องลองสังเกตุอาการเองว่ามีภาวะผิดปกติอะไรหรือไม่ เช่น อ่อนเพลียผิดปกติ ตัวเหลือง สีของปัสสาวะปกติหรือไม่ ใสหรือขุ่น เป็นต้น หากเกิดอาการควรปรึกษาแพทย์และหยุดรับประทาน