คำถาม : สมุนไพรเลิกเหล้า
  • มีสมุนไพรที่ใช้ช่วยในการเลิกเหล้าบ้างไหม
    1. ทำให้ไม่อยากเหล้า
    2. ลด withdrawal symptom

  • จากคุณ : lalitabalavi
  • Date : 8/10/2553 13:45:00
คำตอบ : ข้อมูลจากรายงานวิจัยส่วนใหญ่ จะเป็นการทดลองใช้สมุนไพรในการแก้อาการ hangover หรือช่วยปกป้องตับจากผลของอัลกอฮอล์ และมักอยู่ในรูปของยาตำรับ สำหรับข้อมูลกล่าวอ้างของบริษัทขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเลิกเหล้า จะไม่บอกรายละเอียดของสมุนไพรและจะเป็นอยู่ในรูปตำรับซึ่งมีสมุนไพรหลายชนิด วิธีการเลิกเหล้าที่ดีที่สุด คือ จิตใจของผู้ที่ติดเหล้าต้องยินดีและยินยอมที่จะอดเหล้า มีกำลังใจที่จะเลิกจริงๆ ไม่เช่นนั้นยาหรือสมุนไพรอะไรก็ช่วยไม่ได้