คำถาม : หญ้าปักกิ่งตากแห้ง
  • หญ้าปักกิ่งสามารถนำมาหั่นตากแห้งชงดื่มได้หรือไม่ เมื่อเทียบกับการปั่นแล้วคั้นเอาน้ำมาดื่ม ต่างกันอย่างไร
  • จากคุณ : tanawin40
  • Date : 8/10/2553 13:38:00
คำตอบ : ชาชงก็น่าจะใช้ได้ ทำให้สะดวกกว่า แต่ประสิทธิภาพในการรักษาจะเท่ากันหรือไม่ ไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากยังไม่มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบผล แต่จากผู้ที่มีประสบการณ์การใช้หญ้าปักกิ่งในการรักษามะเร็ง การใช้ในรูปน้ำคั้นสดจะดีกว่ารูปแบบอื่นๆ