คำถาม : ดอกชมจันทร์
  • ดอกชมจันทร์เป็นสมุนไพรอย่างไร มีแนวโน้มที่จะขยายอนาคตได้หรือไม่ นำไปใช้อย่างไร
  • จากคุณ : kunnayan
  • Date : 1/10/2553 16:07:00
คำตอบ : ดอกชมจันทร์ เป็นพืชในวงศ์เดียวกับผักบุ้งฝรั่ง นิยมใช้เป็นไม้ประดับ แต่ในไทยมีบางท้องถิ่นเริ่มนำมารับประทานเป็นผัก โดยพบว่าเป็นผักที่มีไขมันต่ำ สรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆ รายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก สถานีวิจัยลำตะคองของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)