คำถาม : ขนาดรับประทานว่านชักมดลูก
  • ที่เคยแนะนำกันมาว่าไม่ควรรับประทานว่านชักมดลูกในครั้งละมากๆ มีขนาดที่แน่นอนมั้ยคะ ว่าไม่ควรเกินครั้งละกี่มิลลิกรัม หรือว่ากินเท่าไหร่แล้วจะไม่เป็นพิษ
  • จากคุณ : ps_kd62
  • Date : 1/10/2553 16:06:00
คำตอบ : วิธีใช้ตามตำรายาไทยแบบสมุนไพรเดี่ยว คือ นำหัวมาตำ ดองด้วยสุรา รับประทานครั้งละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ แต่ในกรณีของยาตำรับ ขนาดที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของตำรับและอาการของโรคที่ต้องการรักษา ส่วนข้อมูลจากงานวิจัยยังไม่พบการศึกษาในคน จึงไม่สามารถระบุขนาดที่ใช้ได้แน่นอน