คำถาม : ถั่วเหลือง -ถั่วเน่า
  • ถั่วเน่ามีประโยชน์หรือข้อดีที่แตกต่างจากถั่วเหลืองอย่างไรบ้าง
  • จากคุณ : lalitabalavi
  • Date : 1/10/2553 16:01:00
คำตอบ : ถั่วเน่าเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักโดยแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าถั่วเน่ามีโปรตีน และกรดอะมิโนสูงกว่าถั่วเหลืองปกติ อีกทั้งจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำถั่วเน่ายังช่วยย่อยโปรตีนให้อยู่ในรูปที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้น