คำถาม : กินกวาวเครือขาว
  • กินกวาวเครือขาวนานๆแล้วทำให้ผมร่วงได้หรือไม่? เพราะมีเพี่อนกินกวาวเครือขาวชนิดแคปซูลมา นาน 6 เดือนแล้วเกิดอาการผมร่วง
  • จากคุณ : Skin_crh2010
  • Date : 24/9/2553 14:03:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยว่าการรับประทานกวาวเครือขาวแล้วทำให้เกิดอาการผมร่วง สำหรับรายงานความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่าขนาดของผงกวาวเครือขาวที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) คือ 2,000 มก./กก.น้ำหนักตัว ซึ่งถือว่ามีความเป็นพิษน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเป็นพิษในคน จึงไม่บอกได้ว่ากวาวเครือขาวมีส่วนทำให้ผมร่วงหรือไม่ การรับประทานสมุนไพรทุกชนิดเมื่อรับประทานแล้วมีช่วงหยุดพัก เพื่อให้ร่างกายได้ขับสารตกค้างออก และควรสังเกตอาการหลังหยุดรับประทานกวาวเครือขาวว่าผมยังร่วงอยู่หรือไม่ หากยังคงมีอาการอยู่ก็อาจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากสาเหตุอื่น ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไปค่ะ