คำถาม : ว่านชักมดลูกกับมะเร็ง
  • ตกลงว่านชักมดลูก สามารถช่วยรักษามะเร็งเต้านม หรือมะเร็งมดลูกได้จริงหรือไม่คะ เพราะหลายๆ งานวิจัยอ่านแล้วรู้สึกขัดแย้งกัน
  • จากคุณ : ps_kd62
  • Date : 24/9/2553 14:02:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยว่าว่านชักมดลูกช่วยกระตุ้นหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกในคน พบแต่รายงานว่าสาร Xanthorrhizol ที่สกัดได้จากว่านชักมดลูกสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมในหลอดทดลองได้ (พบ 1 ฉบับ) แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่านชักมดลูกมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง เมื่อได้รับฮอร์โมนมากเกินไปอาจจะมีผลไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งหรือเนื้องอกให้โตขึ้นได้ ข้อควรระวังเมื่อรับประทานว่านชักมดลูกติดต่อกันเป็นเวลานานหรือรับประทานเกินขนาด อาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง และไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาท่อน้ำดีอุดตัน เนื่องจากว่านชักมดลูกมีฤทธิ์กระตุ้นทางเดินน้ำดีได้