คำถาม : ผิวของพืชตระกูลส้มมีสารเรียกว่าอะไร มีคุณสมบัติ ?
  • ทำการทดลองใช้เปลือกส้มโอ มะกรูด มะนาว ส้มเขียวหวาน ลบรอยลิควิดเปเปอร์ที่ติดอยู่ตามโต๊ะเรียน พบว่าสามารถลบรอยลิควิดได้แตกต่างกัน อยากทราบว่าที่เปลือกของพืชดังกล่าวมีสารชนิดใด จึงสามารถทำปฏิกิริยากับสารเมทิลไซโคลเฮกเซนที่มีอยู่ในลิควิดได้ และถ้าจะสกัดสาร/น้ำมันที่เปลือกพืชดังกล่าวจะทำได้อย่างไร และสารที่สกัดได้จะยังคงลบรอยลิควิดที่ติดอยู่ที่กระดาษ/โต๊ะ ได้หรือไม่
  • จากคุณ : noinain
  • Date : 17/9/2553 16:25:00
คำตอบ : ในเปลือกผลไม้ตระกูลส้มจะมีต่อมน้ำมันอยู่บริเวณเปลือก ซึ่งบรรจุน้ำมันหอมระเหยเช่น limonene, citral, cineol อยู่ภายใน ที่เปลือกส้มสามารถลบลิควิดออกได้ เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยและเฮกเซนต่างเป็นสารไม่มีขั้วเหมือนกัน จึงจับกันได้และหลุดออกมา
               วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดของพืช คือ เปลือกส้มจะใช้วิธีบีบเย็น ส่วนเปลือกมะกรูดและส้มโอ จะใช้วิธีกลั่นด้วยไอน้ำ แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าเมื่อสกัดสารออกมาได้แล้วยังจะสามารถลบรอยลิควิดออกได้หรือไม่ อย่างไรคงต้องทำการทดสอบอีกครั้งค่ะ