คำถาม : รายชื่อสมุนไพรควบคุม
  • คือผมอยากได้รายชื่อสมุนไพรควบคุมนะคับ ต้องทำรายงานส่งนะคับ แต่หายากมาก มีแต่กวาวเครือเท่านั้นอยากได้รายชื่อสมุนไพรทกตัวนะคับที่ พ.ร.บ.กำหนดว่าเปนสมุนไพรควบคุม ขอบพระคุณอย่างสูงคับ
  • จากคุณ : snowfield01
  • Date : 10/9/2553 14:31:00
คำตอบ : กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำหนดให้สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยหรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุม ซึ่งปัจจุบันประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม มีเพียงต้นเดียวตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 คือ กวาวเครือ ซึ่งครอบคลุมถึงกวาวเครือทั้ง 4 ชนิด คือ กวาวเครือขาว Pueraria candollei  Graham & Benth. var. mirifica  กวาวเครือขาว Pueraria candollei  Graham & Benth. var. candollei  กวาวเครือแดง Butea superba  Roxb. และกวาวเครือดำ Mucuna macrocarpa  Wall. และในปัจจุบันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัยข้อมูลสมุนไพรอีก 4 ชนิด ได้แก่ กำแพงเจ็ดชั้น ดองดึง ขมิ้นเครือ เปล้าเลือด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประกาศฯ เป็นสมุนไพรควบคุมต่อไป