คำถาม : ต้นจันทน์ขาว
  • ดิฉันมีเรื่องรบกวนถามค่ะ แล้วเปิดหาสรรพคุณในหนังสือเกี่ยวกับสปา พบว่าต้นจันทน์ขาวช่วยทำให้หน้าขาว แต่สงสัยว่าต้นจันทน์ขาวเป็นอย่างไร เพราะมีต้นไม้ที่มีชื่อจันทน์ขาวหลายชนิด จะได้หาสมุนไพรมาถูกชนิดค่ะ
  • จากคุณ : naung_ktn
  • Date : 10/9/2553 14:25:00
คำตอบ : จันทน์ขาวเป็นชื่อพ้องของพืชหลายชนิด เช่น ต้นจันขาว ต้นจันทร์ชะมด ต้นจันทร์ จึงตอบได้ยากว่าเป็นพืชชนิดใด ไม่ทราบว่าในหนังสือที่อ่านเจอนั้นมีการระบุส่วนที่นำไปใช้หรือไม่ เพราะพืชทั้ง 3 ชนิดนี้มีการนำไปใช้ในสปา เนื่องจากมีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้ลมแก้ไข้ได้เหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีพืชชื่อเสน่ห์จันทร์ขาว ซึ่งนิยมนำมาใช้ในสปาเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามพืชทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมานั้นยังไม่มีชนิดใดมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริง
               แต่จากข้อมูลที่ได้มาต้นจันทร์ขาวที่กล่าวถึงนั้น น่าจะหมายถึงต้นจันขาว ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Diospyros decandra  มีสรรพคุณแผนโบราณใช้แก่นบำรุงผิว ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ยอดอ่อนมีขน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปวงรี ดอกแยกเพศ ดอกตัวผู้เป็นช่อ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท สีขาวนวล ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะคล้ายกับดอกตัวผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผลสดมี 2 รูปร่าง คือทรงกลมแป้น เรียกว่าลูกจัน ทรงกลมเรียกลูกอิน เมื่อสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอมและกลีบเลี้ยงยังคงติดอ