คำถาม : ยาสมุนไพรไทยกับสเตียรอย
  • ยาสมุนไพรไทย มีสเตียรอยมัยครับ
  • จากคุณ : samart_ka
  • Date : 3/9/2553 12:52:00
คำตอบ : ปกติแล้วยาสมุนไพรจะไม่มีสเตียรอยด์ค่ะ แต่ผู้ผลิตบางเจ้าก็มักจะผสมสเตียรอยด์ลงไปในยาสุมนไพร ซึ่งสเตียรอยด์มีคุณสมบัติในการลดอักเสบและบรรเทาปวด เพื่อแสดงให้เห็นว่ายาสมุนไพรของตนนั้นออกฤทธิ์เร็ว และให้ผลการรักษาที่ดี แต่การผสมสารสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรนั้นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดผลข้างเคียง คือ ทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผล และหากรับประทานมากและเป็นเวลานาน จะทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อง่ายภูมิคุ้มกันตํ่า เกิดภาวะ moon face คือหน้ากลมเหมือนพระจันทร์ ทั้งยังส่งผลให้เกิดอาการกระดูกผุ เปราะและหักง่าย เป็นต้น